Helseadresser


Her finner du alle landets helseforetak og sykehus med avdelinger, helsestasjoner, sykehjem, hjemmetjenesten og andre adresser til helse- og omsorgstjenestene i kommunene.